Categorii de produse

Diagnostic Molecular

Diagnostic Molecular

Diagnostic Molecular

Portofoliul Dialab Solutions include sisteme și truse pentru extracția acizilor nucleici cu certificare IVD, sisteme RT-PCR și Droplet Digital (dd)PCR cu certificare IVD, sisteme automate care incorporează atât etapa de extracție a acizilor nucleici, cât și de amplificare real-time PCR și truse de reactivi pentru diagnostic molecular.


  • Sistemul RT-PCR pentru diagnostic in vitro CFX Opus 96 Dx oferă performanțe deosebite, flexibilitate în programare și în alegerea reactivilor și siguranța rezultatelor.
  • Sistemul QX ONE Droplet Digital PCR integrează toate etapele protocolului standard ddPCR într-o platformă unică, automată, care generează rezultate de tip analiză multiplex cu înaltă sensibilitate și reproductibilitate.
  • Sistemul automat SENTiNAT200® este o platformă automată care reprezintă o soluție completă pentru analiza calitativă/ cantitativă prin RT-PCR. Sistemul este compus dintr-o stație robotică compactă, flexibilă și rapidă, capabilă să execute toate etapele unui protocol de diagnostic molecular, de la extracția acizilor nucleici la amplificare și analiza rezultatelor.