Dialab Solutions SRL

Adresa site-ului nostru web este: https://dialabsolutions.ro.


Stimați parteneri,

Din 25 mai 2018 a devenit aplicabil Regulamentul European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (“Regulamentul”). Scopul principal al acestuia este creșterea nivelului de protecție a datelor personale și crearea unui climat de încredere care să permită fiecărei persoane controlul asupra propriilor date. Astfel, considerăm că este potrivit să vă informam cum protejăm datele dumneavoastră personale și cum ne însușim prevederile Regulamentului.


Ce date personale prelucrăm?

Datele personale pe care le prelucrăm sunt, în principal: nume și prenume, locul de muncă, ocupația, funcția, adresa de corespondență, adresa de e-mail, sau alte date personale pe care le colectăm direct de la dumneavoastră (imagini foto, imagini filmate pe parcursul desfășurării diverselor evenimente științifice / educaționale / demonstrative) sau din alte surse, înainte sau atunci când deveniți clientul nostru, sau când utilizați (fie și temporar, în sesiuni demonstrative) produsele sau serviciile noastre.


Cum prelucrăm datele Dumneavoastră personale?

Prelucrăm datele personale doar pentru scopuri legitime, precum acela de a vă furniza produse și servicii legate de educația, promovarea, achiziția / vânzarea, întreținerea și reparațiile echipamentelor medicale, în scop de marketing, pentru îmbunătățirea și dezvoltarea produselor și serviciilor pe care le oferim. Prelucrarea datelor personale se întemeiază întotdeauna fie pe executarea contractelor încheiate cu noi, pe nevoia de a respecta o obligație legală, pe interesul nostru legitim sau un interes public major sau, după caz, pe consimțământul dumneavoastră dacă v-ați manifestat opțiunea în acest sens.


Cum puteți să administrați acordurile exprimate?

Pentru a vă putea oferi produse și servicii personalizate, respectiv cât mai apropiate de interesele Dumneavoastră, putem prelucra date personale care permit identificarea preferințelor și/sau a comportamentului dumneavoastră, inclusiv prin procese automate, care nu presupun intervenție umană. Pentru aceasta, respectiv pentru comunicările de marketing direct, vom ține întotdeauna cont de opțiunile dumneavoastră. Ca să fie cât mai simplu pentru dumneavoastră, trebuie sa știți că puteți să verificați și să modificați oricând acordurile existente solicitând acest lucru companiei DIALAB SOLUTIONS.


Comunicăm date personale către alți destinatari?

Pentru a vă oferi servicii cât mai competitive, pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce ne revin sau în alte scopuri legitime este posibil să transmitem datele dumneavoastră personale către alte firme legate de marca DIALAB SOLUTIONS sau în relație contractuală cu una din entitățile ce poartă marca DIALAB SOLUTIONS, consultanți externi, producători de echipamente, accesorii și consumabile medicale, împuterniciți către care am externalizat furnizarea anumitor servicii și alte categorii de destinatari, din România sau din afara ei sau a Uniunii Europene / Spațiului Economic European, asigurându-ne însă întotdeauna că instituim garanții adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră (spre exemplu, clauze contractuale standard, existența unor reguli corporatiste obligatorii etc).


Cât timp prelucrăm datele personale?

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate pe tot parcursul relației noastre contractuale și, după finalizarea acesteia, cel puțin pe perioada impusă de prevederile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fără limitare, la dispozițiile privind arhivarea.


Care sunt drepturile Dumneavoastră și cum pot fi exercitate?

Pe lângă drepturile existente, de la data aplicării Regulamentului beneficiați de drepturi adiționale. Iată lista completă a drepturilor pe care le aveți:


 • Dreptul la informare – puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dumneavoastră personale;
 • Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;
 • Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;
 • Dreptul de opoziție – puteți să vă opuneți, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;
 • Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;
 • Dreptul de a depune plângere – puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul tău, ți-l poți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;
 • Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și puteți contesta decizia.

Vă puteți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte ușor, prin simpla transmitere a unei solicitări la:

 • Sediul nostru din București, Strada Albac nr 11, et 1, corp A, Sector 1
 • E-mail: [email protected]
 • Telefon, la numărul: +4(0)21-33.22.292

De asemenea, informații detaliate privind protecția datelor se pot găsi pe site-ul Agenției Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: www.dataprotection.ro

Solutionarea alternativa a litigiilorSolutionarea online a litigiilor