Categorii de produse

Cercetare Științifică

Cercetare Științifică

Cercetare Științifică

1. Reactivi și echipamente pentru biologie molecularăDialab Solutions oferă sisteme de amplificare PCR și real-time PCR de înaltă performanță, care incorporează cele mai recente tehnologii, oferind o mai mare acuratețe și reproductibilitate în amplificarea acizilor nucleici pentru experimente genomice.

Gama de produse include aparate de ciclizare termică, sisteme real-time PCR, sisteme automate de sigilare PX1, reactivi și consumabile PCR.În portofoliul Dialab Solutions regăsiți reactivi generici pentru PCR calitativ și cantitativ (reactivi de revers-transcriere, polimeraze, supermix-uri) de înaltă calitate, precum și truse complete pentru cercetare clinică, diagnostic uman și veterinar, inclusiv pentru detecția virusului SARS-CoV-2.


  • Sisteme pentru extracția automată a acizilor nucleici

Vă oferim sisteme de extracție bazate pe tehnologie cu sfere magnetice, complet automate, cu o capacitate de 12 probe sau semi-automate, cu o capacitate de 32 sau 96 de probe.


  • Sisteme pentru electroforeza acizilor nucleici

Portofoliul nostru include celule de electroforeză de diferite dimensiuni cu surse de alimentare, sisteme PFGE, sisteme de electro-transfer pentru acizi nucleici, precum și reactivii necesari acestor tehnici experimentale.


2. Reactivi și echipamente pentru studiul proteinelor


  • Sisteme de purificare, electroforeză și transfer pentru studiul proteinelor

Dialab Solutions vă oferă sisteme modulare de cromatografie în fază lichidă de înaltă performanță din linia NGC Bio-Rad Laboratories, sisteme de separare electroforetică și transfer, geluri de electroforeză preturnate, reactivi pentru analiza de proteine, cât și linie completă pentru separarea, transferul și caracterizarea proteinelor prin metoda western blot.


  • Sisteme de vizualizare și analiză pentru geluri și membrane

Oferim aparate de fotodocumentare geluri (GelDoc GO) și aparate de achiziție imagini și analiză performantă de geluri și membrane cu marcaj colorimetric, fluorescent, multi-fluorescent și chemiluminescent (ChemiDoc, ChemiDoc MP, ChemiDoc GO).

Toate sistemele sunt echipate cu program intuitiv de analiză a probelor și sunt compatibile cu tehnologia “stain-free”.


  • Sisteme de analiză a expresiei proteinelor prin tehnologia xMAP

Sistemele Bio-Plex și Bio-Plex 3D, bazate pe tehnologia Luminex xMAP, permit analiza și cuantificarea în sistem multiplex a expresiei a până la 100, respectiv până la 500 analiți dintr-o singură probă. Sistemele dispun de o gamă largă și flexibilă de truse de analiți cu aplicabilitate în aplicații cum ar fi apoptoza, markeri ai inflamației, markeri pentru diabet, proteine de fază acută etc.


3. Sisteme și reactivi pentru biologie celulară


Vă oferim următoarele sisteme:

  • Sistemele de citometrie în flux ZE5™ incorporează elemente de tehnologie “state-of-the-art”, oferind posibilitatea de a caracteriza la un nivel înalt de performanță a markerilor biologici de interes.
  • Numărătorul de celule TC20 și sistemul de vizualizare a celulelor în timp real ZOE Cell Imager.
  • Anticorpi monoclonali și policlonali pentru aplicații diverse, precum citometrie în flux, western blot, ELISA, imunofluorescență, imunohistochimie, inclusiv pentru cercetări în domeniul COVID-19.

4. Aparatura de uz general


Oferim o gamă variată de aparatură de uz general pentru laboratoare, cum ar fi incubatoare, centrifuge, frigidere și congelatoare, hote PCR și microbiologice, aparate de agitare etc.