Cercetare Științifică

Dialab Solutions vă oferă aparatură, echipamente și reactivi care susțin majoritatea domeniilor și aplicațiilor uzuale din laboratoarele de cercetare. Astfel punem la dispoziție:

1. Reactivi și echipamente pentru biologie moleculară

Dialab Solutions oferă sisteme de amplificare PCR și real-time PCR de înaltă performanță, care incorporează cele mai recente tehnologii, oferind o mai mare acuratețe și reproductibilitate în amplificarea acizilor nucleici pentru experimente genomice.

Liniile de produse includ termocicloare, sisteme real-time PCR, sisteme automate de sigilare pentru placa PX1, reactivi PCR, consumabile PCR, precum și sisteme de PCR digital, care oferă cuantificare absolută și o sensibilitate deosebită de detecție.

  •  Reactivi PCR și QPCR

În portofoliul Dialab Solutions regăsiți reactivi generici pentru PCR calitativ și cantitativ (reactivi de revers-transcriere, polimeraze, supermix-uri) de înaltă calitate, precum și truse complete pentru cercetare clinică, diagnostic uman și veterinar, inclusiv pentru detecția virusului SARS-CoV-2.

  •  Sisteme de extracție automată pentru acizi nucleici

Vă oferim sisteme de extracție bazate pe tehnologie cu sfere magnetice, complet automate, cu o capacitate de 12 probe sau semi-automate, cu o capacitate de 32 sau 96 de probe.

  •    Sisteme pentru electroforeza acizilor nucleici

Portofoliul nostru include celule de electroforeză de diferite dimensiuni cu surse de alimentare, sisteme PFGE, sisteme de electro-transfer pentru acizi nucleici, precum și reactivii necesari acestor tehnici experimentale.

2. Reactivi și echipamente pentru studiul proteinelor

  • Sisteme de purificare, electroforeză și transfer pentru studiul proteinelor

Dialab Solutions vă oferă sisteme modulare de cromatografie în fază lichidă de înaltă performanță din linia NGC Bio-Rad Laboratories, sisteme de separare electroforetică și transfer, geluri de electroforeză preturnate, reactivi pentru analiza de proteine, cât și linie completă pentru separarea, transferul și caracterizarea proteinelor prin metoda western blot.

  • Sisteme de vizualizare și analiză pentru geluri și membrane

Oferim aparate de fotodocumentare geluri (GelDoc GO) și aparate de achiziție imagini și analiză performantă de geluri și membrane cu marcaj colorimetric, fluorescent, multi-fluorescent și chemiluminescent (ChemiDoc, ChemiDoc MP, ChemiDoc XRS+).

Toate sistemele sunt echipate cu program intuitiv de analiză a probelor și sunt compatibile cu tehnologia “stain-free”.

  • Sisteme de analiză a expresiei proteinelor prin tehnologia xMAP

Sistemele Bio-Plex și Bio-Plex 3D, bazate pe tehnologia Luminex xMAP, permit analiza și cuantificarea în sistem multiplex a expresiei a până la 100, respectiv până la 500 analiți dintr-o singură probă. Sistemele dispun de o gamă largă și flexibilă de truse de analiți cu aplicabilitate în aplicații cum ar fi apoptoza, markeri ai inflamației, markeri pentru diabet, proteine de fază acută etc.

3. Sisteme și reactivi pentru biologie celulară

Vă oferim următoarele sisteme:

  • Sistemul de sortare a populațiilor celulare S3e oferă o configurare și monitorizare automată, făcându-l ușor de utilizat menținând în același timp caracteristici de sortare de înaltă performanță și sensibilitate.
  • Sistemele de citometrie în flux ZE5 incorporează elemente de tehnologie “state-of-the-art”, oferind posibilitatea de a caracteriza la un nivel înalt de performanță a markerilor biologici de interes.
  • Numărătorul de celule TC20 și sistemul de vizualizare a celulelor în timp real ZOE Cell Imager.
  • Anticorpi monoclonali și policlonali pentru aplicații diverse, precum citometrie în flux, western blot, ELISA, imunofluorescență, imunohistochimie, inclusiv pentru cercetări în domeniul COVID-19.

4. Aparatura de uz general

Oferim o gamă variată de aparatură de uz general pentru laboratoare, cum ar fi incubatoare, centrifuge, frigidere și congelatoare, hote PCR și microbiologice, aparate de agitare etc.