Diagnostic Veterinar

Rabie
Trichinella
EST

Cercetare

Instrumente, kituri, reactivi si consumabile in domeniul cercetarii

Testare EST

Kituri de diagnostic EST – Encefalopatii SpongiformeTransmisibile

Encefalopatiile spongiforme transmisibile (EST) sunt maladii lente degenerative ale sistemului nervos central cauzate de agenţi transmisibili atipici, neconventionali (ATNC), denumiţi în mod curent prioni.

In general, EST se clasifică după etiologie în EST iatrogene, familiale şi / sau sporadice.Scrapia ovinelor este cunoscută încă din secolul al XVIII-lea, demonstrându-se caracterul său transmisibil (inclusiv la caprine). Cu toate acestea, modalităţile de contaminare a animalelor în turmă rămân puţin cunoscute. EST s-au mai descris la cervide (maladia cronică caşectizantă, MCC), ca şi la bovine (encefalopatia spongiformă bovină, ESB).

Perioada de incubare surprinzător de lungă ce precede simptomele neurologice sugerează că în situsuri extranervoase şi în special în ţesuturile limfoide periferice pot avea loc evenimente importante pentru patogenia EST.

În ciuda numeroaselor necunoscute şi / sau incertitudini, detecţia PrPSc anormale este în prezent recunoscută ca metodă de confirmare a diagnosticului EST. Această detecţie se efectuează post-mortem în prelevate de ţesut nervos.

Reactivii propuşi de CEA - “Commissariat à l’Énergie Atomique – (Comisariatul francez pentru energie atomică), produşi şi comercializaţi de Bio-Rad, permit detecţia PrPSc din prelevate de ţesuturi nervoase de origine animală.


Portofoliul firmei include atat produse pentru recoltarea probelor in abator cat si pentru testarea EST in laboratoarele avizate: kituri de diagnostic, consumabile de laborator, dar si echipamentele specifice testarii EST.

Pentru recoltarea in abatoare:

-          51130 BSE Extraction Spoon                       

   51184 Small Rumininant Extraction Tool

Kituri de diagnostic pentru testarea EST in laboratoare:

-          51192 Kit TESEE 384 Teste

   51191 Kit TESEE 768 Teste

    51137 Tuburi de Grinding

    51174 Seringi de calibrare

   51175 Seringi de recoltare